Preskočiť na hlavný obsah
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uviedol do prevádzky portál/stránku Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov v rámci Jednotnej digitálnej brány. Cieľom je poskytnúť informácie o pravidlách a požiadavkách vzťahujúcich sa na výrobky v harmonizovanej aj neharmonizovanej oblasti, technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody a spôsobilosti autorizovaných a notifikovaných osôb. Aktuálne prebieha vkladanie a editácia údajov, preto je možné, že údaje na stránke nemusia byť správne a úplné. Pre overenie správnosti údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese prm@normoff.gov.sk.

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Táto webová stránka je v BETA verzii od 31.7.2023

  1. Domov
  2. Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Aby mohol byť výrobok uvedený na trh Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, musí byť bezpečný. To znamená, že musí byť v súlade so všetkými pravidlami (požiadavkami), ktoré sa naň vzťahujú. Pravidlá môžu byť harmonizované alebo neharmonizované.

Druh výrobku Legislatíva EÚ Legislatíva SR Funkcie
Aerosolové rozprašovače 75/324/EHS 46/2009 Harmonizovaná
Batérie a akumulátory
Bezpečnosť hračiek 2009/48/ES 78/2012 Harmonizovaná
Bezpilotné letecké systémy (drony) 2019/945 Harmonizovaná
Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 2017/746 Harmonizovaná
Dobrovoľné označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa Neharmonizovaná
Dobrovoľné označovanie potravín obsahujúcich glykozidy steviolu Neharmonizovaná
Droždie a sušené pivovarské kvasnice Neharmonizovaná
Elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (LVD) 2014/35/EÚ 148/2016 Harmonizovaná
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 2014/30/EÚ 127/2016 Harmonizovaná