Preskočiť na hlavný obsah
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uviedol do prevádzky portál/stránku Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov v rámci Jednotnej digitálnej brány. Cieľom je poskytnúť informácie o pravidlách a požiadavkách vzťahujúcich sa na výrobky v harmonizovanej aj neharmonizovanej oblasti, technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody a spôsobilosti autorizovaných a notifikovaných osôb. Aktuálne prebieha vkladanie a editácia údajov, preto je možné, že údaje na stránke nemusia byť správne a úplné. Pre overenie správnosti údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese prm@normoff.gov.sk.

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Táto webová stránka je v BETA verzii od 31.7.2023

  1. Domov
  2. Technické predpisy

Technické predpisy

 Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového prístupu

 

Druh výrobku Legislatíva EÚ Legislatíva SR AO/NO* Typ legislatívy
Aerosolové rozprašovače 75/324/EHS 46/2009 nie je činnosť AO/NO (NB activity not required) Harmonizovaná
Bezpečnosť hračiek 2009/48/ES 78/2012 Výskumný ústav chemických vlákien a.s. Svit
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
VUTCH s.r.o.
Harmonizovaná
Bezpilotné letecké systémy (drony) 2019/945 nie sú slovenské NO (no Slovak NB) Harmonizovaná
Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 2017/746 3EC International, a.s. Harmonizovaná
Elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia (LVD) 2014/35/EÚ 148/2016 nie je činnosť AO/NO (NB activity not required) Harmonizovaná
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 2014/30/EÚ 127/2016 TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Harmonizovaná
Emisie hluku 2000/14/ES 78/2019 Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Harmonizovaná
EÚ produkty na hnojenie 2019/1009 nie sú slovenské NO (no Slovak NB) Harmonizovaná
Interoperabilita železničného systému 2016/797 513/2009 Výskumný ústav dopravný, a.s. Harmonizovaná
Jednoduché tlakové nádoby 2014/29/EÚ 234/2015 Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Technická inšpekcia, a.s.
Prvá zváračská, a.s.
Harmonizovaná

* AO/NO - Autorizovaná alebo notifikovaná osoba