Preskočiť na hlavný obsah
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uviedol do prevádzky portál/stránku Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov v rámci Jednotnej digitálnej brány. Cieľom je poskytnúť informácie o pravidlách a požiadavkách vzťahujúcich sa na výrobky v harmonizovanej aj neharmonizovanej oblasti, technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody a spôsobilosti autorizovaných a notifikovaných osôb. Aktuálne prebieha vkladanie a editácia údajov, preto je možné, že údaje na stránke nemusia byť správne a úplné. Pre overenie správnosti údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese prm@normoff.gov.sk.

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Táto webová stránka je v BETA verzii od 31.7.2023

  1. Domov
  2. Spôsobilosť autorizovaných a notifikovaných osôb

Spôsobilosť autorizovaných a notifikovaných osôb

 

Autorizovaná/Notifikovaná osoba Číslo AO Číslo NO Druh výrobku Funkcie
Prvá zváračská, a.s. SKTC-176 NO 2408 Tlakové zariadenia

Jednoduché tlakové nádoby
Detail
TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. SKTC-181 RTPO Prepravovateľné tlakové zariadenia

Tlakové zariadenia
Detail
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. SKTC-175 RTPO Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov

Tlakové zariadenia

Jednoduché tlakové nádoby

Strojové zariadenia

Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)
Detail
VUTCH s.r.o. SKTC-182 NO 3020 Osobné ochranné prostriedky

Bezpečnosť hračiek
Detail
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. SKTC-104 NO 1299 Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)

Emisie hluku

Strojové zariadenia

Bezpečnosť hračiek

Tlakové zariadenia

Jednoduché tlakové nádoby

Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov

Rádiové zariadenia

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Spotrebiče plynných palív
Detail
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. SKTC-175 NO 1353 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov

Tlakové zariadenia

Jednoduché tlakové nádoby

Strojové zariadenia

Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)
Detail
Technická inšpekcia, a.s. SKTC-169 NO 1354 Tlakové zariadenia

Jednoduché tlakové nádoby

Prepravovateľné tlakové zariadenia

Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)

Strojové zariadenia

Zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu

Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov
Detail
KONŠTRUKTA -Defence, a.s. SKTC-112 NO 1395 Pyrotechnické výrobky

Výbušniny na civilné použitie

Strelné zbrane a strelivo na civilné použitie
Detail
Slovenská legálna metrológia, n.o. SKTC-177 NO 1432 Meradlá

Detail
Výskumný ústav chemických vlákien a.s. Svit SKTC-118 NO 1634 Bezpečnosť hračiek Detail