Preskočiť na hlavný obsah
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uviedol do prevádzky portál/stránku Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov v rámci Jednotnej digitálnej brány. Cieľom je poskytnúť informácie o pravidlách a požiadavkách vzťahujúcich sa na výrobky v harmonizovanej aj neharmonizovanej oblasti, technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody a spôsobilosti autorizovaných a notifikovaných osôb. Aktuálne prebieha vkladanie a editácia údajov, preto je možné, že údaje na stránke nemusia byť správne a úplné. Pre overenie správnosti údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese prm@normoff.gov.sk.

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Táto webová stránka je v BETA verzii od 31.7.2023

 

Vitajte na stránke MODULU PRAVIDIEL A POŽIADAVIEK NA VÝROBKY realizovaného v rámci projektu Jednotná digitálna brána ÚNMS SR. Projekt je financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, prioritná os: 7 Informačná spoločnosť. Časť Pravidlá a požiadavky na výrobky implementuje vybrané časti Jednotnej digitálnej brány podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov.

 

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody

Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody

Spôsobilosť autorizovaných a notifikovaných osôb​

Spôsobilosť autorizovaných a notifikovaných osôb​

Vzájomné uznávanie tovaru

Vzájomné uznávanie tovaru